Leidinggeven aan toekomstgericht onderwijs

De 21e eeuw vraagt om keuzes te maken in hoe we omgaan met de veranderingen in de educatieve leeromgeving. Hoe ga je om met nieuwe leermiddelen? In hoeverre dragen deze bij aan het vergroten van het leerrendement? Wat betekent dit voor de infrastructuur?

Op deze en andere vragen leer je in de module Leidinggeven aan toekomstgericht onderwijs beleid te ontwikkelen.

Onderwijs is natuurlijk altijd toekomstgericht omdat het leerlingen toerust voor hun leven van vandaag en later. Waarom spreken we dan toch van toekomstgericht onderwijs? Omdat er maatschappelijke ontwikkelingen spelen die bezinning op het ontwerpen van onderwijs noodzakelijk maken. We leven in een wereld die snel verandert op het gebied van onder andere technologie, samenleven en kennisontwikkeling. Ook spelen er complexe maatschappelijke problemen, zoals het klimaat of migratie. Op welke manier kan het onderwijs kinderen voorbereiden op beroepen die er nu nog niet zijn? Wat hebben kinderen nodig om straks mee te werken aan het vinden van oplossingen voor mondiale problemen? 

Inhoud 

In deze module staan we stil bij maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs. De vraag is hoe je als school verantwoording wil nemen om het onderwijs af te stemmen op wat er maatschappelijk speelt, en wat kinderen in het licht van deze ontwikkelingen nodig hebben. Een spannende vraag, mede vanwege de relatie tussen maatschappelijke stellingname en het bepalen van een visie op toekomstgericht leren in relatie met het pedagogisch-didactisch handelen in de school. In het beantwoorden van deze vraag gaan we in deze module in op verschillende visies op toekomstgericht onderwijs, inzichten over het leren en ontwikkelen van kinderen, toekomstgericht leren in het team, de plaats van ICT, verschillende praktijkvoorbeelden en het toekomstgericht leren van de schoolleider. 

Opzet 

De module bestaat uit vijf contactdagen waarin de theorie en de (eigen) praktijk aan elkaar gekoppeld worden.  

Toetsing 

Toetsing bestaat uit een paper waarin beschreven staat op welke wijze er leidinggegeven is aan visieontwikkeling in het team met betrekking tot 21e-eeuws leren van kinderen en leerkrachten. Je bepaalt met je eigen schoolteam van welke handelingsverlegenheid en praktijkvragen er sprake is in het realiseren van de visie op 21e-eeuws leren. De handelingsverlegenheid verwerk je in het plan van aanpak, waarin het gaat om het beantwoorden van praktijkvragen over 21e-eeuws leren binnen de school. Dit plan presenteer je in de laatste bijeenkomst.  

Doelgroep 

Deze module is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van onderwijsontwikkeling naar de toekomst. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. 

Docenten 

Kerndocent en vaste contactpersoon in deze module is Rob Freeke, docent en adviseur bij de Marnix Academie. Enkele gastdocenten verzorgen de inhoud van een dagdeel. 

Training op maat 

Deze module kan ook worden opgenomen in een incompany traject. 

Praktische informatie

Kosten
€1.785,-

Planning
De lesdagen zijn van 9.30 tot 16.30 uur op:

de data voor 2022-2023 zullen nog bekend worden gemaakt.

Leslocatie
Marnix Academie.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen | Wildcard

Herregistratiewaarde
70 punten

Startdata en locaties

  • Utrecht datum in overleg5 bijeenkomsten€ 1785
  • Op school datum in overleg