Monitor persoonlijke & professionele ontwikkeling

De resultaten van onderzoek onder leerkrachten PO en docenten VO

  • oo.nl & DUO Onderwijsonderzoek en Advies

Klik op ‘bestellen’ en ontvang gratis de digitale versie van het onderzoeksrapport.

In de zomer van 2022 heeft oo.nl in samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek en Advies onderzoek gedaan naar de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leraren. Voortaan zal dit onderzoek elk schooljaar (aan het eind van het schooljaar) worden uitgevoerd.

De meting van juni 2022 heeft ons inzicht gegeven in de mate waarin leraren deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten, hoe tevreden zij hierover zijn en in hoeverre zij hiervoor gestimuleerd worden door hun school.

Een aantal van de belangrijkste bevindingen zijn:

  • Een groot deel van de leerkrachten po (73%) en docenten vo (52%) is niet op de hoogte van het budget dat zij beschikbaar hebben voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • Een derde (34%) van de docenten VO geen afspraken gemaakt met hun direct leidinggevende over hun persoonlijke en professionele ontwikkeltraject.
  • Twee op de vijf leerkrachten PO (40%) en bijna de helft van de docenten VO (45%) vindt het moeilijk om het aanbod van professionaliseringsactiviteiten met elkaar te vergelijken.

Wil je alle resultaten inzien? Download dan de digitale versie van het onderzoeksrapport via oo.nl.