HAN University of Applied Sciences


Wij zijn HAN University of Applied Sciences. Hier ontdekken meer dan 37.000 studenten hun toekomst. En brengen ruim 4.000 medewerkers hun kennis en ambitie tot bloei.

Onze missie

Onze missie is: Het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap. En: het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving.  

De HAN wil mensen laten groeien als professional én als persoon, maar ook een springplank bieden naar een betekenisvolle toekomst. Wij leiden op tot zelfbewuste mensen die in hun kracht staan, over grenzen heen kijken en de beroepspraktijk kunnen vernieuwen. Dit vraagt om een discipline-overstijgend perspectief, dat leren en innoveren stimuleert.

Door middel van professionele leergemeenschappen waarin onderwijs en onderzoek, student en werkveld met elkaar verbonden zijn, gaan we voor maximale persoonlijke impact en maatschappelijke innovatie.

Stel deze aanbieder een vraag

  • HAN University of Applied Sciences
  • Ruitenberglaan 27
  • 6826 CC Arnhem

Het aanbod van deze aanbieder

Begeleiden met behulp van video-opnamen

Deze cursus is een vervolg op de basistraining Begeleidingsvaardigheden voor werkplekbegeleiders. Het programma van deze vier dagdelen staat in het teken van het begeleiden van studenten met behulp van video-opnamen.

  • € 390

Bewegen kun je leren: houvast voor de docent bewegingsonderwijs

Elk kind verdient aandacht, ook in het bewegingsonderwijs. Hoe kun je het bewegende kind nog meer centraal stellen, hun individuele behoefte in kaart brengen en hen op maat bedienen? In deze cursus van HAN SENECA leer je met welke instrumenten en programma’s je het beweegniveau van kinderen kunt herkennen en ontwikkelen en dit te implementeren in je dagelijkse praktijk!

  • € 279

Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren

Als coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) breng je verschillende vakgebieden samen om je doelen te behalen. Je richt je op het stimuleren van creatief en samenwerkend leren en denken en het aannemen van een onderzoekende en ondernemende houding. Je laat leerlingen zien dat risico’s en fouten maken belangrijke leermomenten zijn op de weg naar betekenisvol leren.  

  • € 2595