Bij de organisatie van de school komt veel kijken en zijn verschillende partijen betrokken. Er is de schoolleiding, bijvoorbeeld een directeur en de teamleiders, maar daarnaast zijn er ook de medezeggenschap en het bestuur. Deze verschillende partijen werken samen om te komen tot een onderwijsvisie, maken op basis daarvan onderwijs- en actieplannen en werken samen aan de kwaliteit van de school en de onderwijsverbetering. Veel scholen betrekken de MR al in het begin van de totstandkoming van actieplannen, bijvoorbeeld door ontwerpsessies met personeel, ouders en leerlingen. Zo heb je via de MR inspraak als het gaat om de onderwijsvisie, actieplannen en dus de kwaliteit van de school.

Lees onze gerelateerde onderwerpen en het artikel Inspraak schoolvisie en actieplannen

Het beste van oo.nl: topartikelen als vakantieleesvoer

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent tijd om even bij te tanken! Maar voordat je in de relaxmodus gaat, hebben we een overzicht van de populairste artikelen van oo.nl van het afgelopen schooljaar voor je. Perfect om nog snel wat inspiratie op te doen voor volgend jaar. Veel leesplezier en alvast een fijne vakantie!

Deze cursus geeft je de kans je kennis en vaardigheden te verdiepen. Je krijgt alle handvatten om een functie op het niveau van coördinator te vervullen. Zo kan jij dalton op de kaart zetten binnen jouw school of kindcentrum.

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?