Bij de organisatie van de school komt veel kijken en zijn verschillende partijen betrokken. Er is de schoolleiding, bijvoorbeeld een directeur en de teamleiders, maar daarnaast zijn er ook de medezeggenschap en het bestuur. Deze verschillende partijen werken samen om te komen tot een onderwijsvisie, maken op basis daarvan onderwijs- en actieplannen en werken samen aan de kwaliteit van de school en de onderwijsverbetering. Veel scholen betrekken de MR al in het begin van de totstandkoming van actieplannen, bijvoorbeeld door ontwerpsessies met personeel, ouders en leerlingen. Zo heb je via de MR inspraak als het gaat om de onderwijsvisie, actieplannen en dus de kwaliteit van de school.

Lees onze gerelateerde onderwerpen en het artikel Inspraak schoolvisie en actieplannen

Heb jij de ambitie om jezelf en het onderwijs te blijven ontwikkelen? Bereik meer en ontdek de leiderschapsopleidingen van Avans+.

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?