Ieder kind heeft recht op een zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens. Zo staat opgenomen in de Rechten van het Kind. Passend onderwijs is er voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, zoals kinderen met een fysieke handicap, ernstige dyslexie of hoogbegaafden. Met 25 maatregelen wil minister Slob (onderwijs) passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer schreef de minister: ‘Op heel veel plekken hebben we de afgelopen jaren echt stappen gezet naar meer passend onderwijs voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar nog niet overal gaat het zoals we willen. Daarom mogen leerlingen voortaan meepraten, wordt voor ouders duidelijker wat er mogelijk is en maken we voor leraren helder wat er van hen verwacht wordt en wat niet. Want we blijven knokken om iedere leerling passende ondersteuning te geven.’

Lees ook het artikel 25 maatregelen passend onderwijs

 

Hoe ga je om met beelddenkers in je klas?

Beelddenkers hebben vaak het gevoel dat leren niet aan hen besteed is, terwijl ze informatie gewoonweg anders verwerken. Wordt dit niet op tijd ontdekt en door leraren niet goed op ingespeeld, dan kan de leerling de motivatie verliezen. Gelukkig leren we steeds meer over beelddenkers. We spraken beelddenk-expert Natasja Esmeijer over het herkennen van beelddenkers, en hoe je er als leraar mee om kunt gaan.

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?

Taal en VVE

Na deze masterclass kennen de cursisten de taaldoelen, en weten ze hoe de doelen, leeromgeving,…

Hoe ga je om met beelddenkers in je klas?

Beelddenkers hebben vaak het gevoel dat leren niet aan hen besteed is, terwijl ze informatie gewoonweg anders verwerken. Wordt dit niet op tijd ontdekt en door leraren niet goed op ingespeeld, dan kan de leerling de motivatie verliezen. Gelukkig leren we steeds meer over beelddenkers. We spraken beelddenk-expert Natasja Esmeijer over het herkennen van beelddenkers, en hoe je er als leraar mee om kunt gaan.

Wat is autisme? Hoe kan autisme zich uiten in de klas? Hoe kan ik als leraar hiermee omgaan zonder de andere leerlingen uit het oog te […]