Ieder kind heeft recht op een zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens. Dit staat zo opgenomen in de Rechten van het Kind. Passend onderwijs is er voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, zoals kinderen met een fysieke handicap, ernstige dyslexie of hoogbegaafden. Dit vindt zo veel mogelijk plaats in het reguliere onderwijs, waarbij aanpassingen worden gedaan om onderwijs passend te maken voor de leerling.

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking of voor leerlingen met psychische stoornissen en gedragsproblemen die intensieve zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om leerlingen waarbij de zorg in het reguliere onderwijs niet voldoende is.

Meer weten over passend en speciaal onderwijs? Bekijk dan de verschillende onderwerpen van dit thema!

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?