KOC Diensten


KOC Diensten is er voor de ondersteuning van ieder die betrokken is bij het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. En voor ouders en jeugdigen die ondersteuning en hulp wensen die uitgaat van diezelfde grondslag. U kunt daarbij rekenen op een team van betrokken en deskundige medewerkers.

Stel deze aanbieder een vraag

  • KOC Diensten
  • Nieuweweg-noord 251
  • 3905 LW Veenendaal

Het aanbod van deze aanbieder

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Hoe verlaag ik het stressniveau bij mijn leerlingen? Wat kan ik verwachten van kinderen die veel stress (hebben) ervaren? Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Dit aanbod helpt je om sensitief lesgeven op een goede manier vorm te geven. 

  • € 3105

Omgaan met meer- en hoogbegaafdheid

Deze nascholing draagt er aan bij dat u als school beter toegerust bent voor het signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen binnen uw school.

  • € 125

Omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen

Het aantal kinderen met een diagnose is de laatste jaren sterk toegenomen. Diagnoses als ADHD, Autisme en Angst komt u meer en meer tegen. In vrijwel iedere klas zitten wel leerlingen die een diagnose hebben of probleemgedrag laten zien. In het kader van passend onderwijs worden deze leerlingen langer opgevangen op de basisschool. Dit vraagt meer van de vaardigheden van leerkrachten en andere betrokkenen. KOC Diensten denkt hierin graag met u mee. We hebben een uitgebreid scholingsaanbod rond de thema’s: