Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Het gaat dan om een veilige en gezonde omgeving voor leerlingen en het personeel. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te kunnen leren, het verbetert de onderwijsprestaties en vermindert verzuim bij leerlingen en personeel. In een veilige school wordt agressie tegen gegaan, heeft iedereen het gevoel erbij te horen, mag je jezelf zijn ongeacht afkomst of seksuele voorkeur, is geen ruimte voor discriminatie, intimidatie en pestgedrag. Ook zaken als veilig naar school gaan (bijvoorbeeld in het verkeer) en een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding en bewegen, horen thuis in (sociaal) veilige schoolomgeving. Bekijk daarom ook onderstaande onderwerpen die betrekking hebben op dit thema.

Lees ook het artikel Gezond en veilig in en om de school

‘Giechelen mag. Seks ís ook leuk!’

Ingewikkeld, lesgeven over relaties en seksualiteit? Helemaal niet, vinden ze op basisschool Aeresteijn. Door het thema het hele schooljaar aandacht te geven, verdwijnt het taboe en ontstaat er een veilige sfeer in de klas. ‘Het zijn zelfs mijn favoriete lessen!’

Studiedag met daaraan gekoppeld een organisatiebrede benadering werkdruk

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?