De thema’s seksualiteit en diversiteit zijn belangrijk om bespreekbaar te maken in het onderwijs, om hun ontwikkelingen op een positieve manier te begeleiden. Ook bij jongere kinderen.  

Belangrijke thema’s: 

  • Seksuele ontwikkeling: over het algemeen beginnen kinderen tussen de 10 en 12 jaar oud te ontdekken tot wie en welk geslacht zij zich seksueel aangetrokken voelen. 
  • Seksueel gedrag en consent: welk gedrag is prettig en veilig voor anderen? Een belangrijk onderdeel hiervan is consent: toestemming vragen of geven bij het aanraken van iemands lichaam. 
  • Seksuele/intieme relaties: intieme relaties gaan verder dan vriendschappelijke relaties. Hier komt vaak ook seksueel gedrag bij kijken. En wat mag je daarin wel of niet van een ander verwachten? 

Meer weten over seksualiteit en diversiteit? Bekijk ons aanbod!