Stichting Kanjertraining


Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Stel deze aanbieder een vraag

  • Stichting Kanjertraining
  • Edvard Munchweg 41
  • 1328 MB Almere

Het aanbod van deze aanbieder

Studiedag Kanjertraining

Is uw school klaar met het opleidingstraject van de Kanjertraining en zou u graag specifieke thema’s van de Kanjertraining dieper uitwerken? Door middel van een studiedag die in het teken staat van borging van de Kanjertraining kunt u specifieke casuïstiek en thema’s behandelen.

Persoonlijk leiderschap en kanjertraining

Gecertificeerde leergang voor het schoolleidersregister voor de professionaliseringsthema’s ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘onderzoeksmatig werken’

  • 13 sep. 2024
  • € 1950