Basistraining voortgezet onderwijs

In het voorgezet onderwijs worden de Kanjertrainingen gegeven door de mentoren in het eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs. De basistraining voor het voortgezet onderwijs is een tweedaagse cursus waarin de methodiek van de Kanjertraining aan deze mentoren wordt uitgelegd.

Kanjertraining team- en schoolcultuur

Wij realiseren ons dat Kanjertraining alleen voor kinderen te weinig is. Het vraagt om een verandering van de schoolcultuur en dus een verandering van het denken en het handelen van collega’s. Deze studiedag is bedoeld alleen om een schoolteam te versterken en kan ook worden ingezet om te verbeteren of bij problematiek.

Teambuilding met Kanjertraining

Wij komen graag bij u op school om samen met het team aan de slag te gaan om weer een hecht team te vormen. Deze dag wordt ingevuld op basis van de input en behoeftes van het team, aan de hand van het gedachtegoed van de Kanjertraining.

Kanjertraining voorschool

Tijdens de training wordt de aanzet gegeven tot het beleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling op de school. Tevens is er veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en het gezag binnen de voorschool en in de groep. De Kanjertraining kan op de voorschool gestart worden vanaf 2 jaar.

KanVAS training

Bent u in het bezit van een geldige Kanjerlicentie A, B of C én bent u werkzaam op een school die gebruik maakt van het Kanjer Volg- en Adviessysteem en wilt u graag de volledige mogelijkheden van de vragenlijst van het Kanjer Volg- en Adviessysteem leren kennen, dan kunt u zich aanmelden voor de individuele training op het kantoor van Stichting Kanjertraining.

Studiedag Kanjertraining

Is uw school klaar met het opleidingstraject van de Kanjertraining en zou u graag specifieke thema’s van de Kanjertraining dieper uitwerken? Door middel van een studiedag die in het teken staat van borging van de Kanjertraining kunt u specifieke casuïstiek en thema’s behandelen.

Anti-pestcoördinator

De Anti-pestcoördinator weet invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op het gebied van sociale veiligheid (Wet Veiligheid op school). Hiervoor werkt u nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. U werkt zowel preventief als curatief.

Directietraining

Een Kanjertraining voor directieleden duurt één dag en wordt gegeven op het opleidingscentrum in Almere. Module A is een verkorte basistraining en is bedoeld voor nieuwe directeuren die niet in de gelegenheid waren om de basistraining met het team mee te maken. Het is daarna aan te bevelen eveneens deel te nemen aan vervolgmodule B. Module B is een verdiepingstraining.