De school doet er alles aan om pesten, discriminatie, geweld, intimidatie en andere vormen van ongepast gedrag aan te pakken. Als je voor de klas staat, ben jij als leraar verantwoordelijk voor het creëren van een positieve, sociaal veilige sfeer. Er zijn verschillende factoren die hierbij spelen:

  • Zorgen dat leerlingen positieve ervaringen opdoen met zowel het leren zelf als het meedoen binnen een groep;
  • zorgen dat iemand zich fysiek, mentaal en sociaal goed voelt;
  • zorgen dat je gezonde grenzen stelt als leraar, en dat leerlingen ook gezonde grenzen stellen aan het gedrag tegenover elkaar.

Meer weten over sociale veiligheid? Bekijk onze trainingen, cursussen, boeken en artikelen over sociale veiligheid.

Een train-de-trainer voor docenten in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, die hun leerlingen willen helpen om zich veilig en prettig te voelen.