Radicalisering kan op diverse manieren worden beschreven. In het onderwijs is er vaak sprake van een leerling die in aanraking komt met radicaal, extremistisch gedachtegoed – het wij-zij-denken – en afdrijft van de democratie. De leerling komt dan in contact met andere, geradicaliseerde mensen die dezelfde overtuigingen hebben, raakt geïnspireerd en gaat er steeds verder in op. De leerling groeit vaak ook toe naar geweldverheerlijking, en kan een gevaar betekenen voor de samenleving. Als leraar is het daarom belangrijk de leerlingen serieus te nemen, en de leerlingen die geneigd zijn zich af te sluiten van de groep, persoonlijke aandacht te geven om problemen te ontdekken. Radicalisering is niet verbonden aan een specifieke etnische, culturele, religieuze of politieke groep. 

 Meer weten over radicalisering en polarisatie? Bekijk de trainingen, boeken en artikelen over radicalisering en polarisatie op school. 

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

Een peer education-project op school is een enthousiasmerende en interessante ervaring voor leerling én docent! Onze peer-projecten gaan over actuele thema’s. Wij spelen hiermee in op de leefwereld van jongeren en de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Bij het vormgeven van onze projecten besteden wij veel aandacht aan interessant en passend lesmateriaal.

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?

Personeelstekort, coronacrisis, hoge werkdruk, geen budget: allerlei redenen waardoor jij als onderwijsprofessionals misschien geen ruimte voelt voor scholing. Toch is dit ontzettend belangrijk voor jouw ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs.⁠