Binnen dit thema gaat het niet alleen over jouw persoonlijke ontwikkeling, maar voornamelijk over de ontwikkeling van de kinderen waar jij mee werkt. Van motorische ontwikkeling tot sociaal-emotionele ontwikkeling, van het jonge kind tot aan de volwassene: voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt, is het zinvol om meer inzicht te krijgen in de manier waarop zij zich ontwikkelen.

Het is goed om de ontwikkeling van je leerlingen in kaart te brengen, om zo afwijkende patronen in ontwikkeling te kunnen ontdekken. Naast de standaard ontwikkeling, kunnen leerlingen namelijk ook een afwijkende ontwikkeling laten zien. Zo zijn er leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen hebben in het onderwijs vaak een andere aanpak nodig dan de rest van de klas.

Meer leren over de ontwikkeling? Bekijk de verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan dit thema!

Wil jij jouw leerlingen in staat brengen om de regie over hun studie terug te nemen door ze kennis en vaardigheden aan te leren om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren? Dan is de cursus executieve functies van September Onderwijs iets voor jou!

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?