Leertraject Beginnend schoolleider

Net begonnen als schoolleider in het middenmanagement, als bijvoorbeeld teamleider of afdelingsleider? En zoek je reflectie op en verdieping van je leidinggevende kwaliteiten? Dan geeft het traject Beginnend Schoolleider een gefundeerde basis en impuls voor je nieuwe rol als schoolleider. In dit inwerktraject vergaar je kennis over leidinggeven in het onderwijs en reflecteer je samen met collega-schoolleiders op je functie.

Masterclass: versterk je schoolleiderschap in je startfase op school

Je start als schoolleider op een nieuwe school is waarschijnlijk voorbij gevlogen. Je maakt kennis met het team, de leerlingen, ouders, je collega-schoolleiders en het bestuur en krijgt een eerste gevoel bij wat er speelt in de organisatie. Er komt veel op je af, waardoor het de kunst is om ook af en toe even uit te zoomen en te reflecteren. ‘Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? En wat betekent dat voor mijn leiderschap?’

Omgaan met verschillen

In het kader van schoolontwikkeling werken schoolleiders aan een eigen visie over ‘het omgaan met verschillen’ die kan worden vertaald naar het beleid op de eigen school.

Flitsbezoek

Met de ‘Flitsbezoeken’ kan de leidinggevende in zeer korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte blijven van de kwaliteit van de lessen in de school.

Coachtraject schoolleider

Wil je graag gerichte coaching on the job ontvangen om je door te ontwikkelen als schoolleider? Wil jij jouw team écht in haar kracht te zetten? Dan is het coachtraject voor schoolleiders van September Onderwijs iets voor jou! Ontdek hoe persoonlijke coaching jouw kan helpen om jouw rol als schoolleider te verdiepen en ga aan de slag met concrete handvatten voor de verzuimaanpak op school. De opbrengst? Een sterker team en meer werkplezier!

Duurzaam perspectief en vergrijzing

Door de jaren heen is een gamma aan producten en diensten op deze terreinen ontwikkeld om organisaties van klein tot en met groot en medewerkers op maat naar de juiste richting te bewegen. We mogen ons dan ook met recht specialist noemen om organisaties, management en medewerkers in relatie tot markt en arbeidsmarkt ontwikkelingen te ondersteunen bij het proces ter realisatie van een duurzaam perspectie

Managementontwikkeling gericht op het ikc

Het hebben van een gezamelijke visie over de wijze waarop deze ontwikkeling vorm moet worden gegeven is in het belang van de ontwikkeling van het kind, het managen ten aanzien van proces, cultuur en de financiering absoluut noodzakelijk. In welke fase de organisatie zich ook bevindt, of er nu sprake is van het starten het proces of men gedurende het proces tegen onvolkomen zaken aanloopt en zicht willen hebben op de echte resultaten met betrekking tot kind, ouder en organisatie, Smart Group is je partner.

Grip op de processen in de kinderopvang

De wijze waarop de processen in de organisatie zijn vormgegeven, en met name ook worden uitgevoerd, zijn een weerspiegeling van de kwaliteit, efficiency en servicegerichtheid van de organisatie. Smart Group heeft in de voorbijgaande jaren tientallen organisaties ondersteund bij het verbeteren en het vernieuwen van diverse processen in de kinderopvangorganisatie.

Schoolleider basisbekwaam

Wil jij als professionele schoolleider aan de ontwikkeling van het onderwijs werken vanuit participatie, sociale verbondenheid en inclusie? En wil jij leren hoe je visiegericht kunt werken, de onder-wijskwaliteit verbeterd, veranderingsprocessen begeleidt en een eigen leiderschapsstijl ontwikkelt? Volg dan ons opleidingstraject voor leiderschapsontwikkeling: Schoolleider Basisbekwaam voor po, vo, mbo en (v)so!

Frisse blik

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de ervaringen en effecten van onze activiteiten op andere scholen? Bel of mail ons dan, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Indien gewenst kunnen we voor uw school of schoolbestuur een aanpak op maat maken.