VO-Content


VO-content: samenwerkingspartner voor scholen

Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de ontwikkeling van leren en onderwijzen op maat. Basis hiervoor vormt open en online leermateriaal dat maatwerk mogelijk maakt: de Stercollecties.

Stercollecties

De scholen in het voortgezet onderwijs die deelnemen aan VO-content werken mee aan en investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van de Stercollecties. Stichting VO-content laat deze Stercollecties namens de scholen door uitgevers ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Docenten kunnen dit digitale lesmateriaal naar wens arrangeren en inzetten.

Open leermateriaal is kosteloos te gebruiken, aanpasbaar, voorzien van een creative commons licentie en kan volledig of modulair in digitale leerplatforms gebruikt worden. VO-content zorgt dat het open leermateriaal in de vorm van Stercollecties altijd online beschikbaar is en afspeelbaar is onafhankelijk van platform of device. Door deze eigenschappen is open leermateriaal geschikt voor leren op maat van iedere (individuele) leerling.

Ondersteuning

Naast de open digitale leermiddelen helpt Stichting VO-content scholen verder met extra programma’s en ondersteuning. Denk aan docententrainingen om les te geven met Stercollecties, managementadvies en -begeleiding, bijeenkomsten zoals de inspiratiedagen en praktijkvoorbeelden. Dit alles met het doel om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs.

Stel deze aanbieder een vraag

  • VO-Content
  • Aïdadreef 4
  • 3561 GE Utrecht

Het aanbod van deze aanbieder

Training werken vanuit Leerdoelen

In deze docententraining krijg je handvatten om werken vanuit leerdoelen vorm te geven en ontvang je een stappenplan om direct aan de slag gaan.