Bureau ICE


Waarom we doen wat we doen

Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. En wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent. Daarom maken wij producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Worden wie je bent met betrouwbare, valide én leuke toetsen
Onze toetsen en examens laten zien wat je kunt. Ze geven een eerlijke kans op een waardevol diploma, maar zijn ook een persoonlijk en stimulerend vertrekpunt voor verdere groei. Door onze kijk op ontplooiing worden verrassende talenten ook op papier zichtbaar. Talenten die aansluiten bij de steeds veranderende arbeidsmarkt en een leven lang leren. Een mens is meer dan taal en rekenen, en de wereld heeft meer nodig. Daarom weten wij de talenten van hoofd, hart en handen naar boven te halen. Met onze eigenzinnige visie op groei en ontwikkeling geloven we in een veilige en betrokken omgeving waar het testen en toetsen van mensen nauw aansluit bij hun leef- en belevingswereld. Toetsen mogen dus, naast valide en betrouwbaar, ook leuk zijn.

Praktisch uitvoerbaar advies, toegankelijke trainingen
Maar goed toetsen begint met een heldere visie op toetsbeleid. Daarom geven we voor alle onderwijsgevers die de kwaliteit van hun toetsing (en daarmee onderwijs) omhoog willen brengen, praktisch uitvoerbaar advies en toegankelijke trainingen.  Zodat niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten en andere collega’s het beste uit zichzelf kunnen halen. Bureau ICE is daarmee een gewild kennis- en expertisecentrum als het gaat om toetsing en examinering.

Innovatief en samenwerkend
We zijn vooruitstrevend op het gebied van toetsen en trainingen. We zoeken altijd naar mogelijkheden om het anders, en beter, te doen. Uiteraard met kwaliteit aan de basis, maar met een nieuwsgierige blik voor nieuwe mogelijkheden. We doen dit met veel plezier, energie en een open mind. En zelfs met 30 jaar ervaring, staan we nog steeds nieuwsgierig en leergierig in ons werk: we staan open voor nieuwe ontwikkelingen, springen flexibel in op veranderingen en laten ons graag uitdagen. We gaan duurzame samenwerkingsverbanden aan met partijen die dezelfde bezieling hebben als wij voor onderwijs en het laten ontwikkelen van talenten. Als gedreven partner ontwikkelen en co-creëren we producten en diensten voor het onderwijs, de overheid en andere stakeholders.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Bureau ICE
  • Magistratenlaan 140
  • 5223 MB 's Hertogenbosch

Het aanbod van deze aanbieder

Toetsexpert

Om de kwaliteit van toetsen en examens te borgen, is het aan te raden om minimaal één docent per sectie uit te rusten met voldoende expertise op het vlak van toetskwaliteit. In deze reeks trainingen leiden we docenten op tot Toetsexpert binnen de eigen school.

JIJ! Training voor docenten met NT2-leerlingen (ISK of VO)

NT2-leerlingen zijn gebaat bij een soepele overgang van een Internationale schakelklas naar het reguliere voortgezet onderwijs. Werk je op een ISK of heb je NT2-leerlingen in je klas? Deze training helpt je om je NT2-leerlingen goed te begeleiden naar of in het reguliere VO. 

Toetsvisie op de ISK

De vraag ‘Waarom toetsen we?’ is het fundament voor jullie toetsvisie. In het toetsbeleid werken we vervolgens verder uit wat dit betekent voor de soorten en aantallen toetsen die je aanbiedt, welke kwaliteit je nastreeft en op welke manier je wilt toetsen.