Implementatie KIJK! (kov)

KIJK! is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registreren. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken ermee. Met KIJK! kun je goed een doorgaande lijn creëren tussen kinderopvang en basisonderwijs.

Het jonge kind

In deze scholingsbijeenkomsten gaan we samen met de school kijken naar de voorwaarden voor de overgang van groep 2 naar groep 3.

Training ‘De leerling van nu’

De cursus ‘De leerling van nu’ is bestemd voor docenten die inzicht willen krijgen in de huidige generatie leerlingen. Tijdens de trainingsmiddagen en de individuele coachgesprekken deel je voorbeelden uit de praktijk en doe je praktische vaardigheden op. Je leert hoe je je lessen goed aan kunt laten sluiten op de leerlingen. Met als opbrengst: beter aansluiten en meer begrip!

Examens in Magister expert

Deze training is bedoeld voor de applicatiebeheerder, de examensecretaris en leden van de administratie, die verantwoordelijk zijn voor de examenverwerking in Magister. De expertcursus is specifiek voor medewerkers die de basisfunctionaliteit van de Examenmodule al beheersen. 

OSO in Magister

Tijdens deze cursus wordt stap voor stap getoond hoe de OSO koppeling in Magister operationeel gemaakt kan worden, hoe en welke OSO gegevens uitgewisseld worden, waar de gegevens terug te vinden zijn in Magister en welke randvoorwaarden belangrijk zijn.

Magister Aan- en afwezigheid

Na deze cursus hebt u een goed beeld van de diverse mogelijkheden om aan- en afwezigheid te registreren met de verschillende producten uit de Magistersuite en bent u in staat deze in te zetten binnen uw school.

Magister Basisfunctionaliteit

Na deze training heeft u een goed beeld van de diverse mogelijkheden die Magister in de basis kent. Dit maakt het werken in Magister gemakkelijker en effectiever. 

DUO VO koppeling bekostiging

Aan het eind dit dagdeel bent u bekend met de DUO uitwisseling vanuit Magister, het vergelijken van de OBO en RO en kunt u adequaat actie ondernemen.  

EXOVA knoppen training

Dit is een online training waar alle functies van EXOVA stap voor stap wordt uitgelegd. Alle knoppen en functies worden uitgelicht. Deze training is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten die gebruik maken van ons programma.

Toetsvisie en toetsbeleid

De overstap naar een nieuw leerlingvolgsysteem is een logisch moment om weer eens naar de toetsvisie en het toetsbeleid te kijken. Sluit wat je toetst en de manier waarop je toetst nog voldoende aan bij de onderwijsvisie? In deze training is ruimte om hier onder begeleiding van een trainer van Cito nog eens goed naar te kijken.

Coaching: werken met intake-instrument EOA

Na afloop van dit traject weet je welke aspecten en onderdelen eventueel anders aangepakt moeten worden om het instrument EOA valide en betrouwbaar in te zetten en hoe je de verkregen resultaten om kan zetten naar een advies voor een passend Individueel Leertraject van jouw leerlingen.

Werken met de loopbaanmat

De loopbaanmat is een handig instrument dat mentoren en begeleiders kunnen gebruiken om met hun leerlingen of studenten het gesprek aan te gaan over hun loopbaan. Het loopbaangesprek wordt zo fysiek tastbaar. Op de loopbaanmat staat een afbeelding van het loopbaanstuur. Dit stuur bevat vragen waarmee leerling en mentor aan de slag gaan in de loopbaanreflectiegesprekken.

Post Bachelor Intern Begeleider (IB)

In deze zeer praktijkgerichte Post Bachelor Intern Begeleider (IB) ontwikkel je actuele kennis en vaardigheden waarmee je je functie als intern begeleider optimaal kunt uitoefenen.