Broers Onderwijsadvies


Jonge kinderen en de manier waarop zij zich spelend ontwikkelen heeft mij altijd enorm geboeid. Ik vind het prachtig om te zien hoe snel kinderen zich ontwikkelen wanneer je meegaat in hun spel en hierop aansluit. Dit schept kansen om het spel uit te breiden en te verrijken. Betekenisvolle thema’s, spelactiviteiten, onderzoeksactiviteiten en situaties samen met kinderen creëren, waarmee de intrinsieke motivatie van kinderen wordt aangesproken, daar word ik echt blij van. Dit is Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Broers Onderwijsadvies
  • Weerschijnvlinder 2
  • 4814 VA Breda

Het aanbod van deze aanbieder

Basistraining VVE

De Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat uit 12 dagdelen, biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan recent gestelde wettelijke eisen. Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen.

  • € 1990

Brein en ontwikkeling

In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze principes zijn gebaseerd op de werking van het zich ontwikkelende kinderbrein.

Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een erkend en wetenschappelijk onderbouwd VVE-programma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Uitgangspunt is het actief spelende en zich ontwikkelende, lerende kind.