Jong en Urban

De meeste jongeren vinden op eigen kracht hun plek in de maatschappij. Voor een groeiende groep jongeren is dat echter niet vanzelfsprekend. Zeker wanneer ze thuis met […]

Grip op de mini-samenleving

In dit vervolg op het eerdere Switchen en klimmen, waar de mismatch tussen sociale en culturele codes in het beroepsonderwijs en beroepenveld centraal staat, gaat stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui in dit boek dieper in op het belang van een goed collectief functioneren van de stedelijke klas.

Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs

Het boek bespreekt vraagstukken rond het thema gelijke kansen binnen het onderwijs zoals: kies je voor niveaudifferentiatie in de klas en hoe richt je dat dan in?; en hoe beoordeel en/of toets je rechtvaardig; hoe creëer je hoge verwachtingen voor alle leerlingen?

  • Velon
  • ISBN: 9789493209503
  • € 25
  • 25

Scheuren in het fundament

De organisatie en inhoud van het basis- en voortgezet onderwijs zijn sinds de jaren negentig vrijwel onveranderd. De tijd is rijp om het stelsel eens kritisch onder de loep te nemen, vindt onderzoeks- en adviesbureau Sardes uit Utrecht.

Alles is talent: deel 2

Alles is Talent is een aanpak om talentontwikkeling binnen de school en de wijk een kwaliteitsimpuls te geven. 

Stand van achterstand

Sinds 1988 is er elk jaar een compacte publicatie verschenen, waarin de stand van zaken van het onderwijsachterstandenbeleid in kaart wordt gebracht. Er is in de loop der jaren wel enige variatie ontstaan in de wijze waarop dit beleid en het voor dit beleid relevante onderzoek werden belicht. Maar het doel is steeds gebleven een korte, goed leesbare en overzichtelijke publicatie beschikbaar te stellen aan een breed publiek van direct of indirect betrokkenen bij het onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid in Nederland.

Naar de middelbare

Deze Special gaat over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. Een belangrijk onderwerp voor Sardes: het bevorderen van gelijke kansen en een soepele schoolloopbaan gaan ons aan het hart. We belichten de overgang van po naar vo vanuit verschillende perspectieven en ook in de context van beleid en wetgeving.

Kiezen voor Kansen

Kiezen voor Kansen roept leraren, schoolleiders en besturen op zich meer bewust te worden van de kansenongelijkheid in de klas en de school. Kiezen voor Kansen biedt in vijf hoofdstukken zowel theoretische inzichten als praktische handvatten.

Onderwijs maakt het verschil

Kansengelijkheid in het onderwijs: het lijkt een breed gedeeld ideaal. Maar wat bedoelen we er precies mee? En hoe staat het ervoor in het Nederlandse onderwijs? Louise Elffers laat zien hoe achter het gedeelde streven naar kansengelijkheid uiteenlopende, soms zelfs tegengestelde opvattingen schuilgaan.

Gelijke kansen in de school

De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere uitdagingen. David Mitchell schreef dit uitdagende boek om (aankomende) leraren te helpen effectief les te geven aan een grote verscheidenheid aan leerlingen.

Ieder kind kansrijk

Ieder kind verdient de kans om zich te ontwikkelen, de kans op een toekomst. Maar kinderen die opgroeien in armoede leven vaak in een omgeving die […]

Laten we DOEN wat de BEDOELING is

Op 19 december 2019 sluiten 16 basisscholen in Amsterdam Nieuw-West hun deuren. Een week lang. De aanleiding: het nijpende lerarentekort. De ambitie: de tijd nemen om […]

Urban Onderwijs

Hoe kan het onderwijs voeling blijven houden met de in rap tempo veranderende samenleving? Wat hebben onze kinderen straks nodig? Welke rol hebben docenten bij het […]

Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Het beroepsonderwijs krijgt vorm in een turbulente omgeving. Technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en toepassing van ict, veranderen de arbeidsmarkt. Er verdwijnen beroepen en er ontstaan nieuwe. […]

Kansen bieden in plaats van uitsluiten

Het boek laat zien op welke terreinen we hebben gewonnen op het gebied van kansengelijkheid en aan welke succesfactoren dat kan worden toegeschreven. Ook passeren initiatieven de revue die wisselend succes hebben of waarvan de effecten moeilijk kunnen worden aangetoond.