Scheuren in het fundament

De organisatie en inhoud van het basis- en voortgezet onderwijs zijn sinds de jaren negentig vrijwel onveranderd. De tijd is rijp om het stelsel eens kritisch […]

Alles is talent: deel 2

Alles is Talent is een aanpak om talentontwikkeling binnen de school en de wijk een kwaliteitsimpuls te geven. Buurt, school en ouders werken samen aan de talentontwikkeling […]

Stand van achterstand

Sinds 1988 is er elk jaar een compacte publicatie verschenen, waarin de stand van zaken van het onderwijsachterstandenbeleid in kaart wordt gebracht. Er is in de […]

Naar de middelbare

Deze Special gaat over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. Een belangrijk onderwerp voor Sardes: het bevorderen van gelijke kansen en een soepele schoolloopbaan gaan […]

Perspectief op inclusief in het onderwijs

De Sardes Special ‘Perspectief op inclusief in het onderwijs’ is en tijdschrift vol praktijkvoorbeelden van onderwijsspecialisten, voorlopers en ervaringsdeskundigen.   Wil je alles weten over:  – […]

Kiezen voor Kansen

Kiezen voor Kansen roept leraren, schoolleiders en besturen op zich meer bewust te worden van de kansenongelijkheid in de klas en de school. Kiezen voor Kansen biedt in vijf hoofdstukken zowel theoretische inzichten als praktische handvatten.

Gelijke kansen in de school

De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere uitdagingen. David Mitchell schreef dit uitdagende boek om (aankomende) leraren te helpen effectief les […]

Ieder kind kansrijk

Ieder kind verdient de kans om zich te ontwikkelen, de kans op een toekomst. Maar kinderen die opgroeien in armoede leven vaak in een omgeving die […]

Laten we DOEN wat de BEDOELING is

Op 19 december 2019 sluiten 16 basisscholen in Amsterdam Nieuw-West hun deuren. Een week lang. De aanleiding: het nijpende lerarentekort. De ambitie: de tijd nemen om […]

Een klas vol jongens en meisjes

Hoe ga je om met een klas vol jongens en meisjes die soms duidelijk van elkaar verschillen? Hoewel diverse onderzoeken elkaar tegenspreken, bieden ze veel aanknopingspunten […]

Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Het beroepsonderwijs krijgt vorm in een turbulente omgeving. Technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en toepassing van ict, veranderen de arbeidsmarkt. Er verdwijnen beroepen en er ontstaan nieuwe. […]

Kansen bieden in plaats van uitsluiten

In dit boek beschrijven verschillende auteurs, elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise, op welke manier verschillen ontstaan, wat de oorzaken daarvoor zijn, welke oplossingen er […]

Talenten!

Er wordt veel gediscussieerd over het begrip talent en hoe we talenten kunnen ontwikkelen. Dat komt doordat talenten van groot belang zijn voor de sociale en […]

Witte zwanen, zwarte zwanen

In 1983 bleek een kleine basisschool in Rotterdam na de zomervakantie opeens een school te zijn met grotendeels Marokkaanse en Turkse leerlingen. Hun vaders, die toen […]