Werk voor de reünie

Over een duurzaam pedagogische perspectief voor de leraar en de grote zorgen in het onderwijs

  • Marcel van Herpen, Anne-Marie Veldkamp
  • Centrum Pedagogisch Contact
  • ISBN: 9789083145600
  • € 13,00

Marcel van Herpen liet zich interviewen over de grote zorgen in het onderwijs én over de sleutelrol die de leraar heeft om die te beïnvloeden. Een meer dan actuele vraag, omdat er nogal wat zorgen zijn in het onderwijs waarin de leraar een sleutelrol kan spelen. Uitval van leerlingen en thuiszitters, toenemende kansenongelijkheid, werkdruk voor leraren, het lerarentekort: er is een ander, pedagogisch perspectief nodig. 

bestellen