Gelijke kansen in de school

Diversiteit in vijf thema's

  • David Mitchell
  • Pica
  • ISBN: 9789491806964
  • € 43.95

De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere uitdagingen. David Mitchell schreef dit uitdagende boek om (aankomende) leraren te helpen effectief les te geven aan een grote verscheidenheid aan leerlingen.

Mitchell onderscheidt in dit boek the big five, vijf belangrijke categorieën van diversiteit:

  • sekse en seksuele identiteit
  • sociale klasse en sociaaleconomische status
  • ras, etniciteit en cultuur
  • overtuigingen en religies
  • beperkingen en handicaps

Om beter onderwijs te geven aan álle leerlingen, analyseerde hij de beste strategieën, zowel op het niveau van de klas, de school als de maatschappij. Daarbij baseerde hij zich, net als in zijn bestseller Wat écht werkt, op recente onderzoeken naar de effectiviteit van onderwijsbeleid en -methoden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vinden en binden van goede leraren, het beschikbaar stellen van gratis maaltijden, het bepalen van de maximale omvang van scholen, het zorgen voor rechtvaardige financieringsmodellen, het vermijden van vroege selectie, het afschaffen van zittenblijven en ondersteuning in de thuistaal. Mitchell zet zo de beste manieren om de huidige kansenongelijkheid te
verkleinen op een rij.