Dit is de belangrijkste reden dat je leraar bent: verbinding met je leerlingen. Wat heb jij als leraar nodig om sterk(er) voor de klas te staan, juist om er te kunnen zijn voor leerlingen en die leraar te zijn die het verschil maakt? En het verschil maken hoeft niet groots te zijn, het zijn juist vaak de kleine dingen die er toe doen. Zoals de (extra) aandacht bij het verlies van een familielid, de kleuterjuf die een extra knuffel geeft of de leraar in het VO die de leerling net een paar tips geeft waarna het huiswerk maken veel beter lukt. Dat jij jezelf goed voelt als leraar, dat je leerlingen ziet, zorgt voor de verbinding. Die verbinding is de basis om uiteindelijk tot leren te komen en te ontwikkelen.

Lees ook De leraar doet meer dan alleen lesgegeven 

Vragen blijven stellen is de sleutel tot een leven lang leren.

Nieuwsgierig zijn maak het leren leuker, makkelijker en interessanter. In het onderwijs wordt nieuwsgierig zijn steeds vaker beschouwd als één van de belangrijkste vaardigheden. Ook in jouw klas leren leerlingen beter wanneer ze oprecht benieuwd zijn naar wat jij ze kunt vertellen. Nieuwsgierige leerlingen zijn gemotiveerd, stellen veel vragen, zijn leergierig en betrokken in de klas. […]

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?

Leraren leren samen

Angelique van der Pluijm, Mischa van Blijswijk, Thomas Many, Robert Eaker, Rebecca DuFour, Richard DuFour

De leraar heeft een rol die veel verder gaat dan alleen lesgeven

De relatie tussen leraar en leerling is essentieel voor het schoolsucces en de gehele ontwikkeling van een kind. Jij wil je leerlingen de allerbeste kansen geven. Zeker nu, in de tijd na corona, waarin sterk wordt ingezet op het inhalen van onderwijsachterstanden en het welbevinden van de leerling, zien we maar weer hoe belangrijk de […]

Een scheiding is zeer ingrijpend, voor zowel ouders als kinderen. JoAnne Pedro-Carroll laat in dit boek zien dat kinderen er met de juiste hulp ook sterker […]