Training Gezond Werken & ‘Tiltraining’

Gezond werken in een prettige werkomgeving is goed voor werkgever én werknemer, in elke sector. Working Well weet dat, heeft veel ervaring op dit gebied in diverse branches en staat u graag bij met praktijkgerichte trainingen Gezond Werken.

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Tijdens de workshop “Kernkwaliteiten en kernkwadranten” leer je vanuit de theorie en met behulp van verschillende werkvormen je eigen kernkwaliteiten kennen, en ook de daaraan verbonden valkuilen, uitdagingen en de zeer herkenbare allergieën.

Beïnvloeden van gedrag

Tijdens de workshop “Beïnvloeden van gedrag” krijg je inzicht in de effecten van jouw gedrag op anderen en hoe je dit gedrag kunt beïnvloeden.

Talentontwikkeling

In deze dynamische training staat werken aan persoonlijke werkgerelateerde doel(en) centraal. Je exploreert je talenten en drijfveren en leert daarbij prioriteiten stellen, belemmeringen tackelen, omgaan met stress en tegenslag en effectieve en efficiënte communicatie toe te passen om ambities en doelstellingen waar te maken.

Persoonlijk leiderschap

In deze training ga je aan de slag met jezelf als instrument: je versterkt je persoonlijk leiderschap, door middel van zelfonderzoek. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om bewustwording en handelen vanuit autonomie en keuze. Centraal staat het leren kennen van je onbewuste basispatronen en beperkende besluiten, waardoor je nieuwe proactieve keuzen kunt maken.

Didactische week

Sinds een aantal jaren voer ik didactische weken uit op scholen. Ik ben dan een hele week op een school aanwezig en zorg er samen met docenten voor dat het leren in de klas versterkt wordt. Het voordeel van een didactische week is dat elke docent op maat begeleid wordt en dat je samen nadenkt over het leren van leerlingen. Door een gezamenlijke start- en slotbijeenkomst waarin docenten aan elkaar presenteren waar ze beter in zijn geworden is er ook sprake van teamleren.

Dalton coördinator

Tijdens de cursus gaan we in op de verschillende taken van een daltoncoördinator en we proberen tot een specifieke taakomschrijving te komen, hierbij behoort een Portfolio en een POP.