Stichting StiBCO


Missie

“Het opleiden en begeleiden van verzorgers (ouders/docenten/medewerkers van instellingen), die werken met mensen met achterstanden in hun ontwikkeling, of juiste een forse voorsprong hebben, of mensen met een gedragsmatige of cognitieve probleem, opdat zij zich, in emancipatorische zin, verder kunnen ontwikkelen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving.”

Hiervoor ontwikkelt en verspreidt StiBCO concepten, methoden en instrumenten die passen binnen een sociaal-constructivistisch ontwikkelend perspectief (gebaseerd op L. Vygotsky en o.a. verder uitgewerkt door P. Klein. D. Tzuriel, C. Haywood, R. Feuerstein). Kenmerkend voor ‘ontwikkelingsgericht’ opvoeden en onderwijzen, is de nadruk die wordt gelegd op het verwerven van leer- en denkstrategieën (cognitieve functies en executieve functies) samen met een volwassene of leeftijdgenoot, binnen een betekenisvolle en liefdevolle leeromgeving.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Stichting StiBCO
  • Dronensingel 3c
  • 2411 GT Bodegraven

Het aanbod van deze aanbieder

Basistraining bejegening Axenroos F. Cuvelier interactiewijzer

Iedereen die ander gereedschappen/handvatten wil hebben om op een ongewenste of onplezierige interactie een zorgvuldige reactie wil geven. En iedereen die wil kennismaken met de methodiek en theorieën van F. Cuvelier en de toepasbaarheid daarvan in de eigen werksituatie.

  • 13 jan. 2024
  • € 265

Basistraining cognitieve curriculum jonge kind (Bright Start)

De Stichting StiBCO organiseert een basiscursus Bright Start of Cognitive Curriculum for Young Children (CCYC). Bright Start is een sociaal-emotioneel/cognitief trainings- programma. Op een systematische manier leren kinderen fundamentele denk-, leer- en probleemoplossende vaardigheden aan.

  • 13 jan. 2024
  • € 375