Klik Onderwijs

Klik Onderwijs

Klik streeft naar een wereld waarin leerlingen meer meekrijgen op school dan wat exameneisen verlangen. Een wereld waarin elk kind dankzij goed onderwijs zijn talenten ten volle kan benutten en zijn eigen verwachtingen overtreft.

Klik ondersteunt scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om een motiverende leeromgeving te bieden en grip te krijgen op leerresultaten en onderwijskwaliteit, ongeacht het onderwijsconcept waarop de school gestoeld is.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Klik Onderwijs
  • Loire 150
  • 2491 AK Den Haag

Het aanbod van deze aanbieder

21e-eeuwse vaardigheden

Leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Dat is waar onderwijs om draait. En die toekomst vraagt steeds meer om vaardigheden, naast kennis. Daarom ondersteunen wij scholen om deze vaardigheden te integreren in het onderwijs, zodat het een logisch onderdeel wordt van het reeds bestaande aanbod. We leren je hoe je hier als team mee gaat werken, zodat je als school een stap kunt maken in de richting van een gebalanceerd aanbod van kennis en vaardigheden.

  • in overleg