Toegepaste psychologiepraktijk Know How


Toegepaste psychologiepraktijk Know How is een praktijk, met name t.b.v. het onderwijs: vo, mbo en hbo. De praktijk is erop gericht het schoolmanagement, zorgteams, mentoren, docenten, ouders en leerlingen professioneel te begeleiden en ondersteunen in de vorm van coaching, training, advisering en/of implementatie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het verzorgen van professionele coachingstrajecten;
  • het verzorgen van trainingen op het gebied van mentoraat, leerlingbegeleiding, pubers/adolescenten of (andere) onderwerpen m.b.t. de psychologie;
  • het verbeteren van de interne zorgstructuur door bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen, formulieren of protocollen te ontwikkelen;
  • advisering m.b.t. het beleid d.m.v. praktijkonderzoek en/of psychologische theorieën en ondersteuning bij de implementatie van dit advies.

Ouders en leerlingen kunnen ook bij de praktijk terecht voor een professioneel adviesgesprek in relatie tot de school. Tot slot biedt de praktijk ook psychologische zorg aan particulieren.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Toegepaste psychologiepraktijk Know How
  • Wijnie Jabaaijlaan 5
  • 3312 KA Dordrecht

Het aanbod van deze aanbieder

Know How coachingstraject

Het cliché is zeker waar: werken in het onderwijs is elke dag anders! Het docentschap is zinvol, uitdagend en afwisselend, maar elk uur zo’n 25 tot 30 verschillende leerlingen in je lokaal vraagt nogal wat van een docent. Er gebeurt soms veel in een les en ook nog eens tegelijkertijd. Als docent moet je dus voortdurend snel en adequaat kunnen reageren op onverwachte situaties. Hoe reageer je op die situaties? Hoe houd je orde en bewaar je de rust in je lokaal? En hoe houd je rekening met kinderen die een stoornis hebben

Know How schoolmanagement

Vaak worden (nieuwe) docenten, mentoren en zorgteamleden begeleid door collega’s. Toegepaste psychologiepraktijk Know How kan hier een nieuwe dimensie aan toevoegen d.m.v. een professioneel coachingstraject, waarbij structureel en doelgericht aan kwaliteiten en verbeterpunten wordt gewerkt. Onderscheidend is dat het traject zich niet alleen op het verbeteren van de werkzaamheden op school richt, maar juist ook op de persoonlijke ontwikkeling als individu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfvertrouwen of de balans tussen werk en privé. Tijdens het coachingstraject zal er daarom, naast werk gerelateerde doelen, ook aan een aantal persoonlijke doelen worden gewerkt. Op deze manier wordt de kern van de problematiek inzichtelijk gemaakt en kan er tegelijkertijd ook gewerkt worden aan een meer blijvende verandering van binnenuit.

Know how mentor coachingstraject

Ga jij binnenkort starten met het mentorschap of ben je net gestart en heb je behoefte aan praktische tools, tips, een ervaren perspectief en professionele ondersteuning? Dan ben je bij praktijk Know How aan het juiste adres! De begeleiding vindt plaats d.m.v. een professioneel coachingstraject, gericht op het verbeteren van de werkzaamheden als mentor, eventueel in combinatie met de persoonlijke ontwikkeling als individu.