Leraren cruciaal in aanpak schoolverzuim na verdubbeling problematische spijbelaars

leestijd: 2 minuten

Na een laagterecord tijdens de coronacrisis is het aantal problematische spijbelaars in het middelbaar onderwijs inmiddels weer verdubbeld. Op 16 maart is het Dag van de Leerplicht: een mooi moment om extra aandacht te besteden aan de rol van leraren in de aanpak van schoolverzuim.

Tijdens coronacrisis lag het percentage problematische spijbelaars in het middelbaar onderwijs met 1,1 procent op zijn laagste niveau ooit. Dit getal is met de ingang van het eerste ‘normale’ schooljaar sinds tijden met een rap tempo verdubbeld. Het is dus belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan het terugdringen van schoolverzuim. Juist nu we te maken hebben gehad met onzekerheid en afstandsonderwijs, is het extra belangrijk om leerlingen te stimuleren om naar school te komen en bij te blijven.

Hoe voorkom je spijbelen?

Een van de belangrijkste strategieën om schoolverzuim tegen te gaan is het creëren van een veilige en ondersteunende schoolomgeving. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school en weten dat ze altijd terecht kunnen bij een leraar of vertrouwenspersoon als ze problemen hebben. Door een open en respectvolle communicatie te stimuleren en eventuele problemen snel aan te pakken, wordt voorkomen dat leerlingen het gevoel krijgen dat ze geen andere keuze hebben dan te spijbelen.

Ook kan het bieden van flexibele oplossingen bijdragen aan het terugdringen van schoolverzuim. Niet alle leerlingen functioneren goed binnen het traditionele schoolsysteem en soms is het nodig om maatwerk te bieden. Door bijvoorbeeld online lessen aan te bieden of de mogelijkheid te geven om versneld of vertraagd onderwijs te volgen, kunnen leerlingen beter aansluiten op hun eigen behoeften en motivatie.

Verder is het van belang om goede samenwerkingsverbanden op te zetten met andere instanties die zich bezighouden met schoolverzuim. Hierbij kan gedacht worden aan de leerplichtambtenaar, jeugdzorg en andere hulpverleners. Door samen te werken en informatie te delen, kan er snel worden ingegrepen en kunnen leerlingen de juiste ondersteuning krijgen.

Ten slotte is het belangrijk om te investeren in de relatie tussen leerlingen en leraren. Wanneer leerlingen zich begrepen en gewaardeerd voelen door hun leraar, zijn ze minder geneigd om lessen te missen. Een goede relatie tussen leraar en leerling kan worden opgebouwd door regelmatig contact te hebben en interesse te tonen in de persoonlijke situatie van de leerling. Om zo’n relatie op te bouwen zijn effectieve communicatievaardigheden van groot belang, omdat dit helpt om beter kunnen luisteren naar de behoeften en zorgen van leerlingen en uiteindelijk leidt tot betere ondersteunening bij het bereiken van doelen. Het kan dus bijvoorbeeld waardevol zijn vaardigheden en kennis rondom kindgesprekken bij te spijkeren. Bovendien kan positief lesgeven een ​​cultuur van respect en begrip bevorderen binnen het klaslokaal, wat uiteindelijk zal leiden tot een betere relatie tussen leerlingen en leraren en minder verzuim.

Kortom, het tegengaan van schoolverzuim vraagt om een integrale aanpak waarbij wordt ingezet op een veilige schoolomgeving, flexibele oplossingen, samenwerking tussen verschillende instanties en goede relaties tussen leerlingen en leraren. Als leraar kun je zelf actief op allerlei manier kennis opdoen die zal bijdragen tot die goede relatie met je leerlingen. Door gezamenlijk op te trekken en te blijven investeren in preventieve maatregelen, kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen.


8 leestips voor een pest-vrije school

Voelen jouw leerlingen zich veilig op school? Veel leerlingen worden helaas nog steeds geconfronteerd met pesten. Wil je meer leren over dit onderwerp? Pak een boek erbij! Ontdek aanraders die je helpen begrijpen en bijdragen aan een positieve schoolomgeving.

Chronische spijbelaars

Elk jaar verlaten vijfentwintigduizend leerplichtige jongeren onder de zestien voortijdig het onderwijs, meestal na een periode van chronisch spijbelen. In Chronische spijbelaars worden zeven jongeren geportretteerd.