Driekwart van de docenten (in het vo) doet meer dan alleen lesgeven en heeft een extra rol bijvoorbeeld als mentor, sectieleider, excursie-coördinator, coach. Veel leraren vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van hun loopbaan, willen het leren van leerlingen verbeteren of doen het voor de uitdaging. In het po wordt de ‘normtaak’ gehanteerd, die is vastgelegd in de CAO. Iedere school is zelf verantwoordelijk voor de taakverdeling binnen het onderwijsteam. Er zijn veel trainingen en boeken die je kunnen helpen bij het verlagen van de werkdruk, organiseren, timemanagement en persoonlijke effectiviteit. Ook kun je door (bij)scholing jouw taak of rol binnen de organisatie versterken. Bijvoorbeeld voor meer medezeggenschap of deelname aan de MR.

Wil jij je meer verdiepen in dit thema? Bekijk dan eens onze opleidingen en boeken.

Tijdens de opleiding Leergerichtheid coachen (voorheen Teacher-leader for learning) gaan we met IPC het leren verbeteren op jouw school. Jouw ervaringen en de wensen van de school vormen het uitgangspunt en bepalen mede de theorie en methodiek van de opleiding.

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?