De bestuurdersverenigingen van het primair en voortgezet onderwijs werkten samen met de VO-academie aan een set professionaliseringsthema’s voor het funderend onderwijs. Stuk voor stuk belangrijke thema’s om als schoolbestuurder mee aan de slag te gaan.

De professionaliseringsthema’s hebben als doel om de professionalisering van bestuurders te stimuleren en te ondersteunen. De grote uitdagingen waar het funderend onderwijs zich voor geplaatst ziet, vragen om bestuurskracht. Ze vragen om bestuurders die toegerust zijn voor hun taak en verantwoordelijkheid, die vanzelfsprekend voortdurend werken aan de eigen bestuurskwaliteit.

In deze reis ben je van binnenuit je leiderschap aan het ontwikkelen en vergroot jij je kijk op jouw persoonlijk leiderschap.

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?