De bestuurder draagt zorg voor het formuleren van de strategische koers, de missie van de organisatie en van de visie op onderwijs. Hij/zij is in staat de maatschappelijke opdracht te vertalen naar de specifieke opdracht voor de eigen organisatie(s) en de gevolgen daarvan voor de positionering van die organisatie(s).

Dit betekent:

  • Hij/zij is in staat het speelveld te (doen) analyseren, kansen en bedreigingen te (doen) onderkennen en te duiden en te koppelen aan de sterktes en zwaktes van de organisatie.
  • De bestuurder is in staat het proces van strategieontwikkeling vorm te geven en te sturen.
  • Hij/zij is in staat om keuzes te maken en kan met scenario’s werken.

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

Hoe maak je LOB van iedereen?

Als het aan decaan Nathalie French ligt is LOB straks van alle medewerkers van het Geert Groote College Amsterdam en vooral van de leerlingen zelf. Ze vertelt over het nieuwe beleidsplan.