Wij-leren.nl Schoolontwikkeling

Wij-leren.nl Schoolontwikkeling

Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Wij-leren.nl Schoolontwikkeling
  • Concordialaan 5
  • 6712 GL Ede

Het aanbod van deze aanbieder

Naar buiten! Visie bepalen en teamontwikkeling in één

U wilt op een activerende manier aan de slag met de visie voor de komende jaren. U heeft op zich van alles gedaan om het onderwijs op uw school te verbeteren. Maar toch is de rode draad niet zo helder. De vraag leeft: welke kant willen we nu precies op met onze school? Wat is voor onze school de volgende stap?

Kindgericht onderwijs in de onderbouw

Waarom leren jonge basisschoolkinderen anders? Wat gun je deze leerlingen dan? Hoe stem je je onderwijs af op het jonge kind? Dit begeleidingsaanbod gaat op deze vragen in.

Op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs

Uw school heeft de ambitie om alle leerlingen de uitdaging en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. U vraagt zich echter steeds sterker af of het huidige leerstofjaarklassensysteem daar nog wel geschikt voor is. Hoe groei je als school op een doordachte manier toe naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs?