Inspiratie over de grens

Een internationale verkenning van de sociale aspecten van educatieve en opvangvoorzieningen voor nul- tot vierjarigen

  • Karin Westerbeek, Denise Bontje, Nadine de Roode
  • Sardes
  • ISBN: 9789055630974

Werken kinderdagverblijven in het buitenland met een curriculum? Welke sociale doelen streven ze na? Hoe houden zij rekening met de wensen van ouders? Zijn kinderen met speciale behoeften ook welkom?
Op deze en andere vragen geeft deze brochure antwoord. Het beschrijft de sociale aspecten van kinderopvang in vijf landen: België, VS, Zweden, Groot-Brittannië en Duitsland.
‘Inspiratie over de grens” is een uitgave van het project Vversterk. Dit project heeft als doel om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.