Begeleidingstraject kansrijke combinatiegroepen

Kansrijke Combinatiegroepen is een door Cedin ontwikkelde werkwijze die een hoge kwaliteit van onderwijs, differentiatie, betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen garandeert. Tegelijk vermindert onze werkwijze de werkdruk die leerkrachten in combinatiegroepen vaak ervaren en krijgt men de ‘regie’ weer terug!

Moeite met rekenen: passende interventies

In dit webinar staan de verschillende ondersteuningsniveaus centraal. De leerkracht is eerst aan zet om iedere leerling kwalitatief goed rekenonderwijs te bieden, voordat externe deskundigen in beeld komen en er onderzoek wordt gedaan naar dyscalculie. Hoe kun je deze ondersteuningsniveaus op je school inkleuren om te zorgen dat leerlingen ondersteuning op maat krijgen?

Co-teaching

Co-teaching is een vorm van teamleren waarbij twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in een klas. Dit houdt in dat leerkrachten samen lessen voorbereiden, lessen uitvoeren en hun lessen evalueren. Door deze intensieve samenwerking vindt verdieping van kennis en vaardigheden plaats.

Knap lastig gedrag 4-12 jaar

Deze training is bedoeld voor Pedagogisch Medewerkers en onderwijsassistenten. Iedereen die met kinderen werkt, komt in het werk soms ‘lastig’ gedrag tegen. Het kan helpen om naar de situatie te kijken door de ogen van het kind. Tijdens de modules krijgen deelnemers handvatten aangereikt om beter met opvallend gedrag om te gaan.

Knap lastig gedrag 2-4 jaar

Deze training is bedoeld voor Pedagogisch Medewerkers. Iedereen die met kinderen werkt, komt in het werk soms ‘lastig’ gedrag tegen. Het kan helpen om naar de situatie te kijken door de ogen van het kind. Tijdens de modules krijgen deelnemers handvatten aangereikt om beter met opvallend gedrag om te gaan.

Lesprogramma voor certified coaches

Met dit speciale lesprogramma krijgen instructiecoaches tools en strategieën om één-op-ééngesprekken met docenten effectief te laten verlopen. Het lesprogramma is gemaakt om op deze volgorde (dus de volgorde waarin de lessen staan) te worden gevolgd.

Geavanceerde training

Welkom bij de Geavanceerde training. Door te lezen, video's te bekijken en activiteiten te doen, leer je de nieuwste manieren om Google te integreren in je lessen. Je kunt altijd starten of stoppen met de lessen. We houden bij waar je bent gebleven in de cursus. Na deze cursus kun je het examen afleggen om Google-gecertificeerd docent Niveau 2 te worden.

Passend onderwijs en ontwikkelingsperspectief

Het primaire doel van het OPP is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van de leerling staat voorop. De deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop de samenwerking met ouders vormgegeven kan worden rond het OPP.

Symposium: ‘Inclusief ≠ 1-op-1’

De stichting StiBCO organiseert op zaterdag 15 april 2023 een symposium voor ouders/verzorgers en professionals uit het onderwijs, de zorg en arbeids- en sociale zekerheidssector. Het thema is inclusie in relatie tot leer- en ontwikkelpotentieel.

Reading progress

Reading Progress is een toevoeging aan Microsoft Teams waardoor leerkrachten een (voor)leesopdracht kunnen geven aan leerlingen die gericht is op de individuele leerbehoefte.

Onderwijsontwerp

Als jullie aan de slag willen met het (her)ontwerpen van lessen, lessenseries, modules of opleidingen, dan begeleiden we jullie graag bij het maken van weloverwogen en goed doordachte keuzes.

Didactiek: leren optimaliseren

Didactiek is de kern van je beroep. Je denkt goed na over een logische opbouw van je lessen of kiest een geschikte methode die je daarbij helpt, je wisselt werkvormen af, houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en weet ze te motiveren. Daarnaast spelen ontwikkelingen een rol. Hoe zet je nieuwe media in? Of hoe houd je rekening met inzichten uit breinonderzoek?