Sturen op autonomie voor leiders

In dit traject word je je bewust van hoe jij stuurt op je eigen autonomie en die van je teamleden. Zodat je weet wat je doet om te doen wat je weet. Hoe creëer je met elkaar een co-creatieve cultuur en welke rol heb jij als leider hierin?

Voorzitter van het PBSteam

De voorzitter van het PBSteam heeft verschillende belangrijke taken rondom het vasthouden en goed laten verlopen van SWPBS in de school. Tijdens deze bijscholing komen alle onderdelen waar een voorzitter mee te maken heeft aan bod.

Masterclass Omgaan met complexiteit

In deze masterclass staat de ontwikkeling van autonomie voor individuen en de groep centraal. Je leert inzicht te krijgen in wat er speelt binnen een team of bij specifieke personen.

Leergang Visiegericht Leiderschap

Deze leergang gaat over het belang van visiegericht werken en wat dit van jou als leider vraagt. Je leert hoe je leiding geeft aan het proces waarin je met het team tot een gezamenlijke visie komt.

Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (master)

De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) is een zogenaamde ‘Cross-over master’ en richt zich op zowel formeel als informeel leiders die werken met leerlingen en jeugd in de leeftijd van 0–18 jaar binnen de complexe werkcontext van het domein Kind en Educatie en Gedrag en Maatschappij.

Frisse blik

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de ervaringen en effecten van onze activiteiten op andere scholen? Bel of mail ons dan, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Indien gewenst kunnen we voor uw school of schoolbestuur een aanpak op maat maken.

Hoe creëer je een sociaal veilige en gezonde werkomgeving?

Als leidinggevende wil je je werknemers een sociaal veilige werkplek bieden. Een werkomgeving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken. Een gezonde werkomgeving leidt tot aantoonbare verbeteringen in samenwerkingen en prestaties.

Professionali­sering rol decaan

Er is veel aandacht voor LOB. De veranderingen rondom dit thema zijn goed merkbaar. Door veranderende inzichten, rollen en taken is het vaak onduidelijk welke verantwoordelijkheden een decaan heeft en neemt. Deze workshop geeft antwoord op de vraag hoe je hiermee omgaat en welke instrumenten ingezet kunnen worden.

Pedagogisch leiderschap

Tijdens deze leergang van 8-dagdelen verdiep je je op speelse wijze in de uitgangspunten van pedagogisch leiderschap. Vooral door deze te ervaren en direct toe te passen. Hierdoor versterk je de samenwerking, sfeer en slagkracht in je eigen school.

Goed schoolleiderschap

Centraal in de module staat jouw persoonlijke professionele ontwikkeling. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Wie ben je als professional? Wie wil je zijn? Wat kun je en wat doe je?