VOS/ABB


Onze kernopdracht

Wij staan voor goed en waardevol onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving. De school is een ontmoetingsplaats waar verhalen vanuit meerdere perspectieven samenkomen. In die ‘samenleving in het klein’ maken we ons sterk om de kernwaarden Gelijkwaardigheid, Vrijheid en Ontmoeting betekenis en inhoud te geven.

Wat we willen bereiken?

 1. Versterking van identiteit, kernwaarden en profilering van openbare scholen
 2. Optimale bedrijfsvoering, governance en kwaliteitszorg
 3. Hoogwaardige functiewaardering, werving en selectie, duurzame inzetbaarheid en verzuimbeleid
 4. Optimale aansluiting po-vo
 5. Actieve ontmoeting, inclusie en diversiteit o.a. door lessen burgerschap, filosofie en levensbeschouwing

Wat doet VOS/ABB?

VOS/ABB behartigt de belangen van circa 255 besturen met in totaal ongeveer 1900 scholen. Op deze scholen zitten in totaal ruim 575.000 leerlingen. VOS/ABB vervult drie belangrijke professionele rollen ten behoeve van haar leden.

 • Thuishonk van openbaar onderwijs in Nederland
 • Expertisecentrum en klankbord voor bestuurders, directies en onderwijsprofessionals
 • Belangenbehartiger voor openbaar onderwijs

Stel deze aanbieder een vraag

 • VOS/ABB
 • Houttuinlaan 8
 • 3447 GM Woerden

Het aanbod van deze aanbieder

FUWA (PO/VO)

Het doel van deze kennismakingstraining (exclusief voor leden van VOS/ABB!) is om vertrouwd te raken met het beschrijven van functies en om kennis te maken met de achtergronden van de weging met functiewaardering (FUWA) en de belangrijkste punten die zich daarbij kunnen voordoen.

 • 4 sep. 2024
 • € 60