Naar School!

Magazine Naar School! is het nieuwe blad van VOS/ABB voor en over het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Het is de opvolger van het magazine School! dat VOS/ABB tot september 2015 samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs uitgaf.

VOS/ABB is de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging behartigt de belangen van bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Bij VOS/ABB zijn bijna 300 besturen met in totaal ruim 2.200 scholen aangesloten.

abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen