De onderwijsbestuurder beschikt over een integrale koppeling tussen de persoonlijke eigenschappen en de kennis en vaardigheden. Hierbij gaat het om de verbinding en de vermenging tussen technisch inhoudelijke kennis aan de ene kant en de eigen (on)mogelijkheden, beperkingen en idealen aan de andere kant. Van groot belang is het vermogen tot reflectie op het eigen handelen en het vermogen dat om te zetten in (al dan niet veranderd) gedrag.

Dit betekent:

  • De bestuurder staat voor de continue ontwikkeling van de bestuurder zelf, van de medewerkers en de teams. Hij/zij organiseert de reflectie op het eigen functioneren bij zichzelf en in de Ook in deze heeft hij/zij een voorbeeldrol.
  • De bestuurder is benaderbaar en toegankelijk en rolbewust, draagt zorg voor openheid en transparantie en het organiseren van tegenspraak.
  • Hij/zij is besluitvaardig en heeft oog voor participatie.
  • Hij/zij kan omgaan met stress en werkdruk.

Delen is het halve werk: hoe jouw werkgeluk andere leraren kan helpen

Werkgeluk is de sleutel tot een succesvolle en bevredigende loopbaan als leraar. Maar werkgeluk is niet alleen iets wat je voor jezelf doet. Het is ook iets wat je kunt delen met je collega’s. Hoe kun jij jouw werkgeluk inzetten om je collega’s te inspireren en te ondersteunen?

In deze vier masterclasses doe je inspiratie op om te reflecteren op je eigen professioneel handelen. In een verrijkende dialoog wissel je met collega’s gedachten en denkbeelden uit om zo van elkaar te leren in denken en doen.