De onderwijsbestuurder beschikt over een integrale koppeling tussen de persoonlijke eigenschappen en de kennis en vaardigheden. Hierbij gaat het om de verbinding en de vermenging tussen technisch inhoudelijke kennis aan de ene kant en de eigen (on)mogelijkheden, beperkingen en idealen aan de andere kant. Van groot belang is het vermogen tot reflectie op het eigen handelen en het vermogen dat om te zetten in (al dan niet veranderd) gedrag.

Dit betekent:

  • De bestuurder staat voor de continue ontwikkeling van de bestuurder zelf, van de medewerkers en de teams. Hij/zij organiseert de reflectie op het eigen functioneren bij zichzelf en in de Ook in deze heeft hij/zij een voorbeeldrol.
  • De bestuurder is benaderbaar en toegankelijk en rolbewust, draagt zorg voor openheid en transparantie en het organiseren van tegenspraak.
  • Hij/zij is besluitvaardig en heeft oog voor participatie.
  • Hij/zij kan omgaan met stress en werkdruk.

In dit traject word je je bewust van hoe jij stuurt op je eigen autonomie en die van je teamleden. Zodat je weet wat je doet om te doen wat je weet. Hoe creëer je met elkaar een co-creatieve cultuur en welke rol heb jij als leider hierin?