Als schoolleider geef je samen met medewerkers vorm aan de ontwikkeling van de school als professionele organisatie. Je bevordert een professionele cultuur en leidt of ondersteunt verbeterings- en innovatieprocessen. Je bevordert gespreid leiderschap waar mogelijk en kiest een bij de ontwikkeling van de school passende veranderstrategie.

Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:

  • Opstellen van beleid, uitzetten van strategie en regie voeren op het gebied van de bedrijfsvoering.
  • Inzicht hebben in alle processen die in een school spelen en deze ook met elkaar in verband kunnen brengen.
  • Bouwen aan een cultuur van respect, vertrouwen en openheid, gericht op kennisdeling en verbetering.
  • Stimuleren van samenwerkingsprocessen en gedeelde besluitvorming.
  • Sturing geven aan veranderingsprocessen en het herontwerpen van belemmerende structuren en routines.
  • Zorg dragen voor een passend functiehuis en passende management-structuur en voor de werving en positionering van de juiste medewerkers, voor nu en in de toekomst.
  • Bouwen aan relaties met collega-leidinggevenden en bestuur om leiderschapspraktijken op elkaar af te stemmen.

Wanneer je je (verder) wilt bekwamen in leiderschap en management in het middenkader van de organisatie waar je werkt.