Leertraject Beginnend schoolleider

Net begonnen als schoolleider in het middenmanagement, als bijvoorbeeld teamleider of afdelingsleider? En zoek je reflectie op en verdieping van je leidinggevende kwaliteiten? Dan geeft het traject Beginnend Schoolleider een gefundeerde basis en impuls voor je nieuwe rol als schoolleider. In dit inwerktraject vergaar je kennis over leidinggeven in het onderwijs en reflecteer je samen met collega-schoolleiders op je functie.

Masterclass: versterk je schoolleiderschap in je startfase op school

Je start als schoolleider op een nieuwe school is waarschijnlijk voorbij gevlogen. Je maakt kennis met het team, de leerlingen, ouders, je collega-schoolleiders en het bestuur en krijgt een eerste gevoel bij wat er speelt in de organisatie. Er komt veel op je af, waardoor het de kunst is om ook af en toe even uit te zoomen en te reflecteren. ‘Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? En wat betekent dat voor mijn leiderschap?’

Masterclass: Leiderschapscommunicatie

Dagelijks landt er een ongelofelijke hoeveelheid informatie in de mailbox van de teamleider, met daarbij het verzoek: ‘Graag even bespreken met je medewerkers’. Leraren, leerlingen en directies doen steeds verzoeken of hebben vragen. Maar wanneer heb je met ziekmeldingen, vacatures en gedeeltelijke aanwezigheid en met alle overvolle agenda’s, tijd om hieraan te voldoen?

Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders

In de vijfdaagse opleiding Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders staan we uitgebreid stil bij diverse thema’s. We maken hierbij de verbinding tussen theorie en (jouw eigen) praktijk. Centraal staan ‘het ontwikkelen van kennis en inzicht’ en ‘leren en eigentijds leiderschap.’

The moral community

In de opleiding “The moral community” staat centraal de voortdurende ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs en in het bijzonder jouw schoolorganisatie.

Reis van de organisatie

In de “reis van de organisatie” staat centraal de voortdurende ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs en in het bijzonder jouw schoolorganisatie.

Organisatie ontwikkeling

In een maatwerk traject begeleiden, ondersteunen en adviseren wij bij organisatie ontwikkeling en vertalen het strategische beleid zichtbaar naar houding, gedrag en handelen van de professionals van jouw organisatie.

In relatie staan tot de omgeving

De positie van de school binnen de maatschappij en de omgeving is sterk aan het veranderen. Dit vraagt van scholen om de omgeving van de school structureel te betrekken bij de toekomstplannen.

Consultatie

Bureau Wolters ondersteunt scholen in de schoolontwikkeling in de vorm van analyse, consultatie, observatie en begeleiding op basis van een gestelde hulpvraag.