Interne begeleiding wordt uitgevoerd door de Intern Begeleider (IB’er) van een school. De Intern Begeleider is een echte spin in het web en pakt taken op waarvoor in de reguliere les geen plaats is. Denk hierbij aan contact met leerlingen en leraren over specifieke leervragen, maar ook met de gemeente, jeugdzorg en maatschappelijk werkers. Ook het ontwikkelen van de onderwijsvisie van een school en het ontwerpen van een pedagogische en didactische handelswijze kunnen onder het takenpakket van de IB’er vallen. Wil je Intern Begeleider worden, dan dien je altijd al flink wat ervaring te hebben voor de klas.  

 Klaar voor de volgende stap? Bekijk onze opleidingen tot Intern Begeleider 

Omgaan met armoede

Leerlingen bij wie niet gesignaleerd wordt dat ze een leerstoornis of leerangst hebben, ondervinden hier hun leven lang hinder van. Maar lang niet alle leerproblemen zijn meetbaar. Denk aan leerlingen die gepest worden, thuis problemen hebben of opgroeien in armoede.