Slagvaardig met snelle kleuters

  • Marian Habermehl, Lilian van der Poel
  • ukIQ
  • ISBN: 9789065081193
  • € € 115

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben in potentie de aanleg om het ver te schoppen, op school en in de maatschappij. Dit potentieel ontwikkelt zich alleen als ze de vaardigheden die daarvoor nodig zijn oefenen. Kleuters met een voorsprong leren deze vaardigheden vaak niet, omdat ze te weinig met situaties in aanraking komen die hierop een beroep doen. Door kinderen van jongs af aan te helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden kunnen ze hun grote leer- en ontwikkelpotentieel volledig benutten.

De map Slagvaardig met snelle kleuters is bij uitstek geschikt voor de leerkracht én de intern begeleider die leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (de snelle kleuter) willen begeleiden bij hun leerproces. Deze map is zo geschreven dat hij de professional ondersteunt bij het signaleren en begeleiden van snelle kleuters. Met de juiste signalering en een passend onderwijsaanbod als basis kunnen ook zij hun volledige potentieel tot ontwikkeling laten komen.

Deel 1: Praktijk

– Het belang van en aandachtspunten bij het signaleren van snelle kleuters.
– Koppeling snelle kleuters en het observatie- en registratiesysteem Kijk!
– Een volledig uitgewerkt signalerings- en begeleidingsinstrument.
– De praktische XL-signaleringslijst en interpretatie van deze lijst.
– Informatie over het vaststellen van de leer- en ontwikkelbehoeftes op basis van de XL-signaleringslijst en het vaardighedenschema en de zijnskenmerken.
– Mindset
– Passend werk: het aanpassen van het lesaanbod
– Handvatten en tips bij gesprekken
– De overgang naar groep 3
– Overdrachtsformulier

Deel 2: Theorie

Om je een volledig kader te kunnen bieden bevat het tweede deel van Slagvaardig met snelle kleuters achtergrondinformatie over hoogbegaafdheid en passeren de verschillende theorieën over leren de revue.

– Hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong
– Renzulli en Mönks
– Het Delphi Model
– Tessa Kieboom, denkluik en zijnsluik
– Verschillende belangrijke theorieën over leren uitgelicht ten behoeven van snelle kleuters.