IB en zorg

Aandacht voor de kernwaarden van dalton, vrijheid in gebondenheid/ verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie en de vertaling daarvan in de dagelijkse praktijk van de interne begeleiding

Zorgcoördinator (vo/mbo)

Jouw rol is cruciaal bij de uitvoering van Passend Onderwijs. De invoering van Passend Onderwijs heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs en het functioneren van de zorgcoördinator. Daarnaast heeft de school ook te maken met de invoering van de referentieniveaus en het opbrengstgericht werken.

Autisme: begrijp het denken (so)

Wil je het denken van jouw leerling met een autismespectrumstoornis (ASS) beter leren begrijpen? En wil je leren hoe je nog beter afstemt op zijn of haar onderwijsbehoefte? Begrijpen en herkennen van het denken en doen van leerlingen met een ASS vraagt om aanpassing op hun specifieke onderwijsbehoeften. Je leert in deze cursus hoe je jouw begeleiding aanpast aan jouw specifieke so-leerlingen.

Jongeren-/Leerlingencoach

Als jongerencoach – leerlingencoach speel je een belangrijke rol in het keuzeproces en de verdere ontwikkeling bij jongeren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde!

Masterclass IB als KC

Wegens succes herhaald!    Tijdens deze exclusieve masterclass nemen Luc Greven en Vivian van Alem je mee in actuele ontwikkelingen ...

Straks een brailleleerling in de groep

Training voor groepsleerkrachten en andere professionals van de basisschool die met ingang van het volgende schooljaar voor het eerst een leerling in de groep krijgen die op braille is aangewezen.

Van hulpvraag naar (be)handeling (webinar)

In deze webinar wordt een overzicht gegeven van verschillende behandelvormen: CGT, ACT, EMDR, SI, PMT, mindfulness: wat houdt de behandelvorm in en voor wie/welke hulpvraag is deze geschikt?