Van hulpvraag naar (be)handeling (webinar)

In deze webinar wordt een overzicht gegeven van verschillende behandelvormen: CGT, ACT, EMDR, SI, PMT, mindfulness: wat houdt de behandelvorm in en voor wie/welke hulpvraag is deze geschikt?

Executieve functies in de klas

In deze 2-daagse training leggen we alle verschillende executieve functies uit, gaan we in op de ontwikkeling van de executieve functies en de problemen die daarbij kunnen ontstaan.

Kanban

Kanban is een Japans woord en het betekent visueel bord. Deze vertaling is perfect om uit te leggen wat Kanban nu precies is. Het is een bord wat je gebruikt om alle werkzaamheden te managen. Het is heel visueel en je gaat er efficiënter door werken.

Online: Help je medewerkers groeien

Hoe je team met persoonlijke ontwikkeling echt meters maakt. - Als je je bewust bent van de ontwikkelmogelijkheden van je medewerkers, kan je ze helpen bij hun groei. Tevreden en vaardige medewerkers maken een topteam.

Passend onderwijs

Leer op HBO-niveau over de impact van passend onderwijs en doe concrete handvatten op om hiermee om te gaan.

Motorische Remedial Teaching

Een school wil elk kind optimale leerkansen bieden. Op het gebied van taal en rekenen hebben vrijwel alle scholen formatie gereserveerd voor interne begeleiding (IB) of remedial teaching (RT). Binnen ...

Grip op de processen in de kinderopvang

De wijze waarop de processen in de organisatie zijn vormgegeven, en met name ook worden uitgevoerd, zijn een weerspiegeling van de kwaliteit, efficiency en servicegerichtheid van de organisatie. Smart Group heeft in de voorbijgaande jaren tientallen organisaties ondersteund bij het verbeteren en het vernieuwen van diverse processen in de kinderopvangorganisatie.

NGT functioneel assessment (NFA)

Met het NGT Functioneel Assessment (NFA) kun je je vaardigheden op het gebied van Nederlandse Gebarentaal laten testen. Het assessment laat zien op welk niveau je functioneert. Je gaat daarvoor in gesprek met een interviewer.

Gelukskoffercoaching

In 1 dag worden opgeleid tot coach in de methode Gelukskoffercoaching? Volg dan deze opleiding. Daarna bent u gecertificeerd en kunt u direct aan de slag met het geven van de lessen in geluk aan kinderen, individueel of in kleine groepjes.