Timpaan Onderwijs


Timpaan Onderwijs is een middelgrote organisatie die twee programma’s kent waar onze brede dienstverlening in is ondergebracht. Het gaat om de programma’s Support (zorg) en Onderwijsontwikkeling voor de voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs en de gemeenten. Ons doel is dat ieder kind zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen. De provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel is ons belangrijkste werkgebied.

Team van experts

Bij Timpaan Onderwijs zijn ruim 45 ervaren medewerkers werkzaam, die activiteiten uitvoeren in de voorschoolse voorzieningen, het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten.

De experts richten zich op vraagstukken van het primair en voortgezet onderwijs, die onder andere te maken hebben met taal, rekenen, sociale competentie, opbrengstgericht werken, passend onderwijs, schoolplanontwikkeling en ICT. Daarnaast richten we ons op de voorschoolse sector, waar implementatie van VVEprogramma’s, het versterken van het handelen van pedagogisch medewerkers en VVEcoördinatie belangrijke thema’s zijn.

Wij gaan duurzame samenwerkingen aan met organisaties, die een toegevoegde waarde bieden aan onze dienstverlening.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Timpaan Onderwijs
  • Transportweg 12
  • 9405 PR Assen

Het aanbod van deze aanbieder

Allemaal Taal

Wil je het taalniveau in de kinderopvang of peuterspeelzalen verhogen naar 3F? Wil je het taalniveau van de pedagogisch medewerkers (pm’ers) laten toetsen en indien nodig […]

Dyslexie

Heb je het vermoeden dat je kind dyslexie heeft, omdat het op school veel moeite heeft met lezen en/of spellen? Komt je kind in aanmerking voor een […]

Gevoel en gedrag

Maakt u zich zorgen over uw kind? Heeft uw kind last van huil- of driftbuien? Is uw kind snel van streek, vaak zenuwachtig of angstig? Of […]