Wat werkt: Leiderschap op school

  • Robert J. Marzano
  • Bazalt Educatieve Uitgaven
  • ISBN: 9789074233934
  • € 49.00

Interesse voor de resultaten van de internationale research naar schoolleiderschap? Weten hoe dit vertaald kan worden in een concreet plan voor zowel nieuwe als ervaren schoolleiders om het leren van de leerlingen op hun scholen te verbeteren?

Dit boek gaat over de manier waarop onderwijskundige leiders zowel op schools, bovenschools als bestuurlijk niveau de kans kunnen aangrijpen om een sterke positieve invloed te hebben op de presentaties van hun leerlingen. Er is een enorme behoefte aan daadwerkelijk goed leiding geven in het onderwijs, met een sterke gerichtheid op optimaal onderwijzende leraren en optimaal lerende leerlingen.

Maar hoe? Op basis van een meta-analyse en correlatieonderzoek komt Marzano met zijn medewerkers in dit boek tot:

  • 21 essentiële taken van leiderschap 2 niveau’s van verandering
  • De noodzaak bepaalde essentiële taken op de voorgrond te zetten als het gaat om drastische veranderingen in de school
  • Het werken met een StuurTeam
  • Het verdelen van de 21 taken over schoolleider en StuurTeam zodat zij elkaar aanvullen en versterken
  • Een stappenplan waarin het kiezen van het juiste veranderingsonderwerp voor een bepaalde school een belangrijke plaats inneemt

Een gezamenlijk project van Bazalt, DOBA, HCO en OnderwijsAdvies.