Een goede relatie tussen school en ouders/verzorgers heeft een positieve invloed op de schoolprestaties en het welzijn van de leerling. Goede, persoonlijke communicatie is daarbij onmisbaar. Veel scholen houden aan het begin van het schooljaar een startgesprek met ouders/verzorgers én de leerling (van kleuter tot eindexamenleerling) om die relatie op te bouwen. Het moet leiden tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast helpt het de leerkracht om te weten of er sprake is van bepaalde problemen van thuis, zodat er op school beter mee omgegaan kan worden. Bekijk onze onderwerpen die je helpen bij het ontwikkelen van een goede relatie met ouders en verzorgers. 

Lees ook het artikel: Goede communicatie met ouders, zo doe je dat!

 

De workshop is de ideale aanzet tot het proces om samen het risicovol spelen een plek geven binnen je organisatie. Of je nu werkt peuters of met wat oudere kinderen, dat maakt niet uit.

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?