Professioneel Opvoeden


Werken met jonge kinderen is een vak, een professie!

Dat vraagt een heldere visie op kinderen, hun ontwikkeling en opvoeding.

Voor het uitvoeren van deze professie zijn nodig: (zelf)reflectie, je kennis op peil houden en een open en eerlijke communicatie naar kinderen, naar ouders en naar elkaar in het team. Dan wordt werken met jonge kinderen professioneel opvoeden!

Annemiek Waage helpt en ondersteunt op al deze gebieden:

  • Met trainingen en workshops, teamcoaching en individuele coaching.
  • Met humor, want lachen is gezond.
  • Met veel interactie, want dan leer je het meest.
  • Met veel kennis van zaken, want Annemiek Waage kent de hoed en de rand van de kinderopvang.

Training & Workshops

Een training of een workshop betekent een inspirerende en enerverende leerervaring. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en interactieve werkvormen. Hiermee wordt gezorgd voor een goede transfer van leren die maakt dat het geleerde niet na een paar dagen, weken weer is weggezakt.

Na afloop van een training krijgen deelnemers een certificaat. De afdeling HRM krijgt hiervan een kopie. Trainingen en workshops vinden plaats op een locatie van de opdrachtgever en kunnen ook op zaterdagen en in de avonden gegeven worden.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Professioneel Opvoeden
  • Zilverschoonstraat 20
  • 2555 NJ 's-Gravenhage

Het aanbod van deze aanbieder

Teamcoaching

Een teamcoachingstraject betekent met een team of een groep teamleden werken vanuit een concrete vraagstelling.

Individuele coaching

Er wordt gezocht naar kansen, mogelijkheden, barrières, blinde vlekken, overtuigingen, kwaliteiten en valkuilen.

Dit is wat ik ben

Deze training maakt deelnemers bewust van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen in relatie tot het professioneel opvoeden.

  • € 1950