Een goede bedrijfsvoering is de basis voor goed onderwijs. Als het personeelsbeleid, de (digitale) voorzieningen en het schoolgebouw op orde zijn, kan het personeel zijn werk doen. Goede facilitaire ondersteuning en onderwijsondersteunend personeel zijn van groot belang bij een goede bedrijfsvoering. Zij zijn verantwoordelijk voor zaken als de (loon)administratie, personeelszaken, duurzaamheid, veiligheid en welbevinden van medewerkers. Ook de logistiek en het zorgdragen voor de privacy/AVG valt onder een goede bedrijfsvoering. Onderwijsondersteunend personeel en een goede bedrijfsvoering dragen daardoor bij aan de kwaliteit van het onderwijs.  

Lees ook het artikel: Hoe houd je jullie OOP sterk

 

“Professionalisering begint met mensen binden aan je organisatie”

Op het Farel College werkt sinds anderhalf jaar personeelscoach Matthijs Boer. Matthijs ondersteunt medewerkers in hun ontwikkeling en welzijn. Of het nu gaat om een docent die met meer power voor de klas wil staan of een onderwijsprofessional die zich verder wil ontwikkelen binnen de school.

Deze training geeft je tips om effectief aan de slag te gaan met de knelpunten uit het Plan van Aanpak én wat je moet doen als je deze hebt opgelost.

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?