VOO


Samen leven, samen leren

De VOO streeft een onderwijssysteem na waar kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en met elkaar leren. Het credo van de VOO is dan ook: samen leven, samen leren.

Missie

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat elke school in Nederland open staat voor elk kind en iedere docent. Scholen moeten kwalitatief goed onderwijs geven, maar hebben daarnaast de plicht om voorwaarden voor emancipatie en tolerantie te scheppen. De VOO vindt daarom dat elke school moet uitgaan van een principiële gelijkwaardigheid van opvattingen over godsdienst, levensbeschouwing en maatschappelijke diversiteit. De huidige richtingen (denominaties) in het onderwijs, zoals katholiek, protestants-christelijk of islamitisch, verliezen daarmee hun bestaansrecht en ook het naambordje ‘openbaar’ kan dan vervallen. De VOO pleit daarom voor modernisering van artikel 23 van de Grondwet.

Opleidings- en kennisinstituut

De VOO is de grootste opleider in het onderwijs op het gebied van medezeggenschap, ouder- en leerlingenbetrokkenheid en tussenschoolse opvang. We verzorgen onze cursussen met als uitgangspunt dat iedereen die participeert op school dat doet om zo goed mogelijk onderwijs voor alle kinderen te regelen. Door onder meer MR’s en ouderraden te scholen, dragen we daaraan bij. Ook biedt de VOO begeleiding en advies op maat.

Stel deze aanbieder een vraag

  • VOO
  • Louis Armstrongweg 88
  • 1311 RL Almere

Het aanbod van deze aanbieder

MR op Maat

MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

MR en Werkplan

Tijdens deze workshop voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een werkplan (ook wel activiteitenplan MR genoemd) opgesteld.

  • € 1375
  • € 1168.75