Hoe houd je jullie OOP sterk, gelukkig en gemotiveerd? Enkele tips!

leestijd: 2 minuten

Een goede bedrijfsvoering is de basis voor goed onderwijs. Goede facilitaire ondersteuning en onderwijsondersteunend personeel zijn van groot belang bij die goede bedrijfsvoering. Zij zijn verantwoordelijk voor zaken als de (loon)administratie, personeelszaken, duurzaamheid, veiligheid en welbevinden van medewerkers én dragen daardoor bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Scholengemeenschap Were Di | Foto Tom van Limpt

Tijdens de coronacrisis zagen we dat scholen razendsnel konden schakelen om het afstandsonderwijs, onder andere met behulp van ICT, op orde te krijgen. Uit onderzoek van de AVS bleek dat maar liefst 88 procent van de scholen binnen twee dagen na de lockdown lessen op afstand kon geven. Een grote verdienste voor zowel het lesgevend personeel als het onderwijsondersteunend personeel. Hoe houd je jullie OOP sterk, gelukkig en gemotiveerd? Enkele tips!

OOP teamtips!

1. Eigen verantwoordelijkheden

Maak het personeel verantwoordelijk voor hun eigen taken en activiteiten. Bespreek als team welke doelstellingen jullie nastreven en hoe deze worden beoordeeld. Mensen die ruimte krijgen, maken elke dag een nieuwe stap in hun persoonlijke ontwikkeling.

2. Goede communicatie

Communicatie is essentieel voor het functioneren van elk team. Communicatie biedt duidelijkheid en transparantie. Hierdoor ontstaat er meer onderling vertrouwen binnen een team.

3. Waardering en vertrouwen

Een belangrijke reden om elke dag weer gemotiveerd naar kantoor te komen is – naast de leerlingen – voor de meeste medewerkers waardering en zingeving krijgen voor hun werk. Geef elkaar wat vaker een complimentje of luister naar elkaar. Zo voelen mensen zich meer betrokken en gewaardeerd. Het schept vertrouwen in een team, waardoor mensen ook eerder hun visie en mening durven te delen. Dit leidt tot meer betrokkenheid en loyaliteit binnen het team, maar ook richting de schoolorganisatie.

4. Eigen initiatief

Door personeel ruimte te geven om met eigen initiatieven en plannen te komen, blijf je als schoolorganisatie vernieuwen. Medewerkers zijn meer bevlogen als zij hun eigen ideeën (groot of klein) mogen uitvoeren. Bovendien houdt dit het werk uitdagend.

5. Leer van elkaar

Een fout maken betekent een gelegenheid om te leren en beter te worden. Zorg dat je er voor elkaar bent om fouten op te lossen. Denk mee en geef elkaar op een constructieve manier feedback. Dat is de basis van respect en vertrouwen binnen het team.

6. Betrekken bij besluiten

Wanneer het personeel betrokken wordt bij besluiten, ontstaat er minder weerstand en meer begrip. Een besluit wordt een gezamenlijke verantwoordelijk van het team. Maak daarbij gebruik van elkaars kennis en vaardigheden.

Foto Tom van Limpt