Luisteren naar kind en ouder: Verhalen vangen

Waarom komen ouders niet naar de ouderavond of naar de inloop? Wat vinden de ouders die niet zo vaak komen eigenlijk van uw organisatie? Wat zijn positieve en negatieve ervaringen van kinderen en jongeren op school, de opvang of in de buurt en wat vinden de jeugdprofessionals (leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers, jeugdwerkers, consulenten etc.) van hun contact met ouders?

Effectief communiceren in het onderwijs

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal in deze training. Je leert effectieve presentatie technieken en moderne communicatievaardigheden. Door de vele bijzondere oefeningen krijg je verhelderende inzichten en mogelijkheden om de geleerde vaardigheden overal te kunnen toepassen.

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

In deze training leer je gerichter en effectiever te communiceren met migrantenouders en ouders met een vluchtelingenachtergrond. Je bent je bewust van de waarden en normen die in verschillende culturen aan opvoeding worden gegeven en kunt dit toepassen in gesprekken.

Know how mentor coachingstraject

Ga jij binnenkort starten met het mentorschap of ben je net gestart en heb je behoefte aan praktische tools, tips, een ervaren perspectief en professionele ondersteuning? Dan ben je bij praktijk Know How aan het juiste adres! De begeleiding vindt plaats d.m.v. een professioneel coachingstraject, gericht op het verbeteren van de werkzaamheden als mentor, eventueel in combinatie met de persoonlijke ontwikkeling als individu.

Lastige gesprekken met ouders

Hoe ga je met ouders in gesprek over gevoelige of lastige onderwerpen rond hun kind? Je signaleert bijvoorbeeld iets bij een kind en merkt dat ouders in de ontkenning of verdediging gaan wanneer je daar het gesprek over aan wilt gaan. Of ouders hebben een klacht over jou of jullie aanpak in de kinderopvang, hoe reageer je daar dan op.

Ouderbetrokkenheid versterken

Tijdens de eerste bijeenkomst maak je kennis met het concept Ouderbetrokkenheid 3.0 en denk je na over hoe dit aansluit bij de visie van jouw school.

De perfecte overdracht

In het contact met de ouders is goede communicatie van groot belang.  Weet je wat ouders precies willen weten tijdens de overdracht? Geef je de juiste aandacht aan het kind in de hectiek? Zowel verbaal als non-verbaal geef je de ophalende of wegbrengende ouder het gevoel dat hun kind in goede handen is en maak je hen enthousiast voor de organisatie.

Training voor professionals

Howtotalk verzorgt webinars, studiedagen en complete trainingen op maat voor professionals die werken met kinderen. Als professional vergroot je je vakbekwaamheid en ben je in staat om effectiever te communiceren met kinderen.

Interventie bij pesten

In het aanbod van Het ABC is ruim keuze uit interventies op schoolniveau ter preventie van pesten (bijvoorbeeld: Sociale competentie-pedagogisch klimaat,  Sociale competentie themaspecifiek en De Vreedzame School). Soms is het echter nodig om op kortere termijn te interveniëren in een groep.